Gia tăng số ca nạo phá thai ở độ tuổi vị thành niên

Quan hệ tình dục sớm và không sử dụng các biện pháp phòng tránh được cho là hai nguyên nhân chính.

 (Nguồn: VTC 14)

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng