Giá sữa trẻ em vẫn bán theo 'trần'

(VTC News) - Giá các mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi vẫn tiếp tục nằm trong danh mục bình ổn giá đến hết 3/2017, theo quyết định mới nhất của Bộ Công thương.

Theo đó, việc tiếp tục thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi được thực hiện theo biện pháp quản lý giá tối đa và đăng ký giá theo quy định tại Luật Giá đối với sản phẩm sữa.

Phương pháp xác định giá tối đa trong khâu bán buôn và giá tối đa trong khâu bán lẻ thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá và hướng dẫn về bình ổn giá cùng hướng dẫn thực hiện xác định giá tối đa, đăng ký giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Gia sua tre em van ban theo 'tran' hinh anh 1

Chưa dỡ bỏ giá trần sữa cho trẻ dưới 6 tuổi. 

Theo đó, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa phải xác định giá tối đa trong khâu bán buôn, bán lẻ theo quy định, gửi cơ quan có thẩm quyền quản lý giá để làm cơ sở thực hiện việc đăng ký giá.

Trên cơ sở giá tối đa gửi cơ quan có thẩm quyền quản lý giá đã được chấp thuận, thực hiện đăng ký giá bán theo quy định. Thực hiện công khai giá tại trụ sở, nơi bán sản phẩm, các kênh phân phối theo quy định.

Xem video: Sữa mẹ dưới kính hiển vi tuyệt đẹp khiến dân mạng nao lòng 

Cơ quan quản lý giá có trách nhiệm tiếp nhận đề nghị về giá tối đa và hồ sơ đăng ký giá để thực hiện rà soát chi phí hình thành giá tối đa, kiểm soát việc đăng ký giá theo quy định của pháp luật. Công khai mức giá tối đa sản phẩm sữa của tổ chức, các nhân thuộc diện đăng ký giá tại Bộ Công thương. Tổ chức thực hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng của các bộ, ngành, địa phương kiểm tra tình hình thực hiện giá tối đa và đăng ký giá đối với sản phẩm sữa.

Trong phạm vi thẩm quyền xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề phát sinh, kịp thời để xuất các nội dung cần điều chỉnh cho phù hợp với diễn biến thị trường trong thời gian áp dụng bình ổn giá.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện bình ổn giá tại địa phương theo quy định.

Đồng thời, hướng dẫn các chi phí khác có liên quan theo thẩm quyền trong phạm vi mức tối đa quy định. Tiếp nhận đề nghị về giá tối đa và đăng ký giá, thực hiện kiểm soát chi phí hình thành giá tối đa, kiểm soát việc đăng ký giá theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân thuộc diện đăng ký giá trên địa bàn. Công khai mức giá tối đa sản phẩm sữa.

Cùng đó, phải chỉ đạo cơ quan quản lý thị trường và các lực lượng khác có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát trong phạm vi quản lý có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện bình ổn giá.Việc áp giá trần đối với mặt hàng sữa bột dành cho trẻ em dưới 6 tuổi vốn bắt đầu từ 1/6/2014 sẽ hết thời hạn vào ngày 31/12/2016.

Khi bị quyết định áp giá trần, các sản phẩm sữa bột dành cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ phải thực hiện kê khai và đăng ký giá với cơ quan quản lý về giá. Khi được cơ quan này đồng ý thì mới được bán ra thị trường và ngược lại.

Trước khi bị áp giá trần, doanh nghiệp sữa chỉ phải kê khai giá và được quyền tự quyết định về giá bán.

Việc thực hiện bình ổn giá được áp dụng đến hết tháng 3/2017.

>>> Đọc thêm: Giá sữa bị thao túng?

Hoàng Hưng
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU