Giả làm khách, cầm nhẫn vàng phóng xe chạy mất hút

(VTC News) - Gã đàn ông giả vờ lựa nhẫn vàng, đeo thử vào tay, đắn đo một hồi rồi bất ngờ leo lên xe máy phóng mất hút khiến chủ tiệm vàng không kịp đuổi theo.

 Nguồn: Facebook

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế