Gia đình văn hoá: Bất ổn về tiêu chí

(VTC News) - Hơn 85% gia đình Việt Nam hiện nay là gia đình văn hóa, song đời sống văn hóa còn rất nhiều vấn đề, đạo đức xã hội, nếp sống văn minh còn nhiều chuyện nhức nhối.

Xem thêm tại: https://www.youtube.com/watch?v=KTA1qOKb_lM
và: https://www.youtube.com/c/vnotv


Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN