Giá điện - không sợ tăng, chỉ sợ không minh bạch

(VTC News) - Người dân sẵn sàng chia sẻ những khó khăn của ngành điện nếu những khó khăn ấy là bất khả kháng và hợp tình hợp lý. 

Tuy nhiên người dân hoàn toàn có quyền tỏ thái độ phản đối nếu như ngành điện mập mờ, không minh bạch trong việc tính toán giá điện, bắt người dân gánh lỗ cho những khoản đầu tư ngoài ngành của mình.
Xem clip:

VTC14

Vũ Nguyên
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN