Giả danh công an ở nhờ, mượn xe máy đem đi 'cắm'

(VTC News) - Sau khi được gia đình chị Hiền tin tưởng tạo điều kiện chỗ ăn, ở và cho mượn xe máy, Vọng mang xe máy lên thành phố cầm cố được 9 triệu đồng rồi bỏ trốn.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113