• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Ghê người cá mập đớp mồi trên tay nhiếp ảnh gia

Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã John Chapa liều mình cho cá mập ăn bằng tay, không cần bất cứ dụng cụ hỗ trợ nào.

Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã John Chapa liều mình cho cá mập ăn bằng tay, không cần bất cứ dụng cụ hỗ trợ nào.

Các thợ lặn cùng tham gia vào quá trình cho cá mập ăn

Các thợ lặn cùng tham gia vào quá trình cho cá mập ăn

Cá mập há miệng đớp mồi

Cá mập há miệng đớp mồi

Cá mập há miệng đớp mồi

Cá mập há miệng đớp mồi

Nhiếp ảnh gia tiếp cận sát cá mập

Nhiếp ảnh gia tiếp cận sát cá mập

Cá mập há miệng đớp mồi

Cá mập há miệng đớp mồi

Cá mập há miệng đớp mồi

Cá mập há miệng đớp mồi

Hàm răng sắc nhọn, lởm chởm của các mập

Hàm răng sắc nhọn, lởm chởm của các mập

Hàm răng sắc nhọn, lởm chởm của các mập

Hàm răng sắc nhọn, lởm chởm của các mập

Miếng mồi nằm gọn trong hàm cá mập

Miếng mồi nằm gọn trong hàm cá mập

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất