GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM tiếp tục bị tín nhiệm thấp

(VTC News) – Ông Thái Văn Rê, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM tiếp tục là người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất trong tổng số 18 vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Chiều 10/12, Kỳ họp lần thứ 16 – HĐND TP.HCM khóa VIII đã tiếp tục làm việc, lấy phiếu tín nhiệm của 18 vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Ông Thái Văn Rê, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM tiếp tục là người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất, với 14 phiếu. Số phiếu tín nhiệm cao của ông là 33 phiếu, và số phiếu tín nhiệm là 42 phiếu.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM là người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 73 phiếu. Số phiếu tín nhiệm của bà Tâm là 11 phiếu, và số phiếu tín nhiệm thấp là 6 phiếu.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 2 lần lấy phiếu tín nhiệm liên tiếp, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất. Vào năm 2013, bà Tâm có số phiếu tín nhiệm cao là 78 phiếu, số phiếu tín nhiệm là 9 và số phiếu tín nhiệm thấp là 3.

       Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP.HCM (trái), người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất trong đợt này (ảnh: P.L) 

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP.HCM (trái), người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất trong đợt này (ảnh: P.L) 

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân có 68 phiếu tín nhiệm cao, 19 phiếu tín nhiệm và 3 phiếu tín nhiệm thấp.

Trong tổng số 6 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, bà Nguyễn Thị Hồng là người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất, với 70 phiếu. Số phiếu còn lại của bà Hồng là 15 phiếu tín nhiệm và 3 phiếu tín nhiệm thấp.

Người có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất là ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM với 48 phiếu. Số phiếu còn lại của ông Liêm là 5 phiếu tín nhiệm thấp, và 37 phiếu tín nhiệm.

Đối với lãnh đạo các Sở, trưởng bộ phận ban ngành do HĐND bầu hay phê chuẩn, bà Đào Thị Hương Lan -  Giám đốc Sở Tài Chính TP.HCM là người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất, với 50 phiếu. Số phiếu tín nhiệm thấp của bà Lan là 6 phiếu, và 34 phiếu tín nhiệm.

Phát biểu sau khi kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết, kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này, lần cuối cùng của nhiệm kỳ khóa VIII là lời nhắc nhở rất nghiêm túc với lãnh đạo chủ chốt TP.HCM phải hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Cụ thể kết quả lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh do HĐND TP.HCM bầu như sau:

              Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm                     73 (77,66%)                     11 (11,70%)                     6 (6,38%)

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm 73 (77,66%) 11 (11,70%) 6 (6,38%)


Phương Linh

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN