Gần 90% dân số Việt Nam tham gia Bảo hiểm y tế

(VTC News) - Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, đến 30/11/2018 số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,31 triệu người; BHXH tự nguyện là 253 nghìn người; BH thất nghiệp là 12,24 triệu người; BHYT là 82,38 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,72% dân số.

Hiện, toàn ngành BHXH đã thu về 29.758 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 11/2018, toàn ngành thu 294.221 tỷ đồng, đạt 89,2% kế hoạch cả năm; trong đó thu BHXH là 201.262 tỷ đồng, thu BH thất nghiệp là 14.297 tỷ đồng, thu BHYT là 78.660 tỷ đồng.

Toàn ngành BHXH cũng đã giải quyết 10.717 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 68.016 người hưởng trợ cấp 1 lần; 896.101 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Lũy kế 11 tháng đầu năm đã giải quyết 112.782 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 743.418 người hưởng trợ cấp 1 lần; 9.042.477 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Gan 90% dan so Viet Nam tham gia Bao hiem y te hinh anh 1

 BHXH Việt Nam đang tập trung cao độ cho công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Cả nước có khoảng 14,59 triệu lượt người KCB BHYT, lũy kế 11 tháng đầu năm có 161,143 triệu lượt người KCB BHYT.

Ngành BHXH cũng phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 62.087 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 2.966 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 11 tháng đầu năm, giải quyết cho 710.380 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 35.032 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Toàn ngành thực hiện chi 25.560 tỷ đồng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Lũy kế đến hết tháng 11/2018, số chi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp toàn Ngành là 278.550 tỷ đồng, đạt 94,62% kế hoạch cả năm; trong đó: chi BHXH từ nguồn Ngân sách 41.562 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 139.729 tỷ đồng, chi Quỹ BH thất nghiệp 8.277 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT 88.781 tỷ đồng. 

Thu Nguyên
Chủ đề:

BHXH

,

BHYT

,

đóng BHXH

Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU