• Zalo

Gần 85.400 doanh nghiệp ra đời trong 8 tháng đầu năm

Kinh tế Thứ Ba, 29/08/2017 07:00:00 +07:00

Cục quản lý đăng ký kinh doanh cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2017, cả nước có thêm 85.357 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 822.116 tỷ đồng, tăng 16,3% về số doanh nghiệp và tăng 44,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Theo số liệu của Cục quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và đầu tư), trong tháng 8 năm 2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 12.404 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 131.378 tỷ đồng, tăng 6,2% về số doanh nghiệp và tăng 39,0% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Như vậy, tính chung 8 tháng đầu năm 2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 104.511doanh nghiệp, trong đó có 85.357 doanh nghiệp thành lập mới và 19.154 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. 

 Gần 85.400 doanh nghiệp ra đời trong 8 tháng đầu năm

 Cục quản lý đăng ký kinh doanh cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2017, cả nước có thêm 85.357 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 822.116 tỷ đồng, tăng 16,3% về số doanh nghiệp và tăng 44,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng qua là 1.930.456 tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 822.116 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 1.108.340 tỷ đồng với 24.658 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn.     

Video: Vì sao doanh nghiệp phản đối tăng lương tối thiểu vùng 2018?

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2017 đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cục quản lý đăng ký kinh doanh cho biết, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng ở hầu hết các ngành so với cùng kỳ năm 2016, cụ thể: Kinh doanh bất động sản đăng ký 3.156 doanh nghiệp, tăng 65,8%; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đăng ký 966 doanh nghiệp, tăng 33,4%; Giáo dục và đào tạo đăng ký 2.242 doanh nghiệp, tăng 30,0%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 451 doanh nghiệp, tăng 29,6%;... duy nhất, lĩnh vực Vận tải kho bãi đăng ký 4.061 doanh nghiệp, giảm 5,2%.

Tình hình doanh nghiệp và vốn đăng ký thành lập mới theo lĩnh vực hoạt động.   

Bên cạnh đó, tỷ lệ vốn đăng ký cho thấy có 4 ngành giảm so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Khai khoáng đăng ký 8.767 tỷ đồng, giảm 57,2%; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đăng ký 13.995 tỷ đồng, giảm 13,7%; Thông tin và truyền thông đăng ký 16.233 tỷ đồng, giảm 6,9% và Vận tải kho bãi đăng ký 21.813 tỷ đồng, giảm 4,4%. Các ngành còn lại đều có tỷ lệ vốn đăng ký tăng so với cùng kỳ năm 2016.   

Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Đọc nhiều