Gần 600.000 lượt tố cáo ở các tỉnh phía Nam

(VTC News) - Trên 580.000 lượt người  khiếu nại tố cáo với gần 3.700 vụ. Từ đó thanh tra đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 74 vụ với 112 người.

Con số trên được nêu ra trong báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại hội nghị công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực phía Nam tổ chức tại Cần Thơ ngày 27/3.

Qua báo cáo cho thấy từ năm 2008 – 2011 các tỉnh, thành phía Nam đã tiếp nhận gần 583.000 lượt người đến khiếu nại tố cáo với gần 488.000 vụ. Trong đó có gần 3.300 đoàn thật đông với gần 54.000 người liên quan đến 3.700 vụ. Nội dung khiếu nại tố cáo của công dân tập trung chủ yếu liên quan đến đất đai (chiếm 70%), giá đất, tham nhũng trong quản lý, sử dụng đất đai, quản lý tài chính…

Riêng tại Văn phòng Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại TP HCM trong bốn năm qua đã tiếp gần 19.200 lượt công dân khiếu nại về 6.500 vụ. Từ đó đã giải quyết được gần 157.000 đơn khiếu nại, thu về cho nhà nước gần 61 tỷ đồng, khôi phục quyền lợi cho gần 4.000 công dân, chuyển sang cơ quan điều tra 43 vụ với 71 người. Đối với đơn tố cáo các tỉnh thành phía Nam giải quyết gần 5.500 đơn, chuyển cơ quan điều tra 41 người trong 31 vụ việc.

Tuy nhiên, báo cáo Thanh tra Chính phủ cũng thừa nhận thời gian qua chính quyền một số địa phương còn thiếu quan tâm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Khi tiếp nhận xử lý khiếu nại có lúc chưa xem xét đầy đủ các khía cạnh pháp lý và thực tế khách quan hoặc né trách, đùn đẩy trách nhiệm là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những vụ khiếu kiện vượt cấp, gay gắt, kéo dài.

Tiến đến giảm dần về số lượng các vụ khiếu nại tố cáo, đặc biệt là các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người, vượt cấp, Thanh tra Chính phủ yêu cầu các địa phương lưu ý các địa phương phải tập trung giải quyết đúng quy định ngay tại cơ sở với tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Bên cạnh đó cũng cần rà soát các yếu kém trong hệ thống thanh tra từ trung ương đến địa phương để điều chỉnh sao cho phù hợp với quá trình thanh tra để giải quyết khiếu nại tố cáo đạt kết quả tốt nhất.

Tin liên quan

» Giải pháp nào cho tranh chấp, khiếu nại chung cư?

Diễm Hằng
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN