• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Đường tới vành móng ngựa của Hà Văn Thắm

7 năm làm lãnh đạo Oceanbank, Hà Văn Thắm nghĩ cách để đưa tổng tài sản nhà băng này lên gấp 5 lần, tuy nhiên, cũng chính cựu chủ tịch HĐQT đã khiến ngân hàng này sụp đổ.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất