Đường ta làm 1.000 tỷ đồng, nước ngoài chỉ vài ba trăm tỷ đồng: Bộ trưởng GTVT lý giải

VideoThứ Ba, 05/06/2018 06:46:00 +07:00

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trả lời câu hỏi của đại biểu Đặng Thuần Phong về việc cùng công nghệ như nhau nhưng 1 km đường của ta mất tới 700 - 1.000 tỷ đồng mà tuổi thọ thấp, còn các nước làm với chi phí thấp mà tuổi thọ đường lại cao.

Bộ trưởng Giao thông vận tải giải thích: "Chúng ta xây dựng đường phụ thuộc vào nền móng, nếu nền móng yếu như đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng, đồng bằng ven biển miền Trung thì chúng ta phải xử lý đất yếu, vì lớp đất yếu dày có thể 30, 40m và xử lý nền đất yếu này rất tốn kém.

Đất của chúng ta khu vực đó là đất yếu, muốn dùng đất chất lượng tốt để đắp nền đường chúng ta cũng phải vận chuyển và tất cả các khoản chi phí này sẽ khác nhau với từng địa phương, từng nước khác nhau. Đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất", Bộ trưởng Thể lý giải.

Ông Thể cũng thông tin một số nước chi phí giải phóng mặt bằng thấp nhưng chi phí giải phóng mặt bằng của chúng ta hiện nay liên quan đến nhà cửa, kiến trúc nên chi phí có thể thay đổi theo từng khu vực.

"Do đó, suất đầu tư hiện nay nếu nói rằng từ 700 đến 1.000 tỷ đồng/km cũng có thể đúng, đúng với một số đoạn chứ không phải đúng hết tất cả. Cái này tôi xin cung cấp thông tin, chúng tôi không phản biện lại ý kiến của đại biểu Quốc hội nhưng cung cấp thông tin để cho quý vị đại biểu biết, có những đoạn đường chúng ta làm giá rất thấp, có những đoạn đường làm giá cao, tùy thuộc vào địa chất, địa hình và giải phóng mặt bằng", Bộ trưởng Thể giải thích.

VTC1
Bình luận
vtc.vn