Đường hóa học: Kiến không dám bâu

(VTC News) - Đường hóa học được quảng cáo ngọt gấp hàng trăm lần đường kính nhưng loài kiến không bao giờ dám ăn. 

Xem thêm tại: https://www.youtube.com/watch?v=4425dYTY0Rc
và: https://www.youtube.com/c/vnotv


Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN