Đường hầm khổng lồ cho tàu điện ngầm được đào thế nào?

Các đường hầm khổng lồ cho tàu điện ngầm được thi công bằng chiếc máy đào hầm dài gần 100 mét, có thể đào 96.000 tấn đất đá mỗi tuần.

 Video: Tiết lộ cách đào đường hầm khổng lồ cho tàu điện ngầm

Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU