• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Đứng từ Trung Quốc nhìn thấy gì ở Triều Tiên?

Người nông dân Triều Tiên bước bên bờ sông Áp Lục

Người nông dân Triều Tiên bước bên bờ sông Áp Lục

Cây cầu nối từ Trung Quốc sang Triều Tiên

Cây cầu nối từ Trung Quốc sang Triều Tiên

Ngư dân Triều Tiên đánh cá trên sông Áp Lục

Ngư dân Triều Tiên đánh cá trên sông Áp Lục

Những tòa nhà bên dòng sông Áp Lục

Những tòa nhà bên dòng sông Áp Lục

Nữ binh sỹ Triều Tiên tuần tra bên bờ sông

Nữ binh sỹ Triều Tiên tuần tra bên bờ sông

Cây cầu nối Trung Quốc - Triều Tiên

Cây cầu nối Trung Quốc - Triều Tiên

Tàu hải quân và cảnh sát của Triều Tiên bị bỏ hoang trên sông Áp Lục

Tàu hải quân và cảnh sát của Triều Tiên bị bỏ hoang trên sông Áp Lục

Người dân và quân nhân Triều Tiên chèo thuyền trên sông Áp Lục ở biên giới Trung - Triều

Người dân và quân nhân Triều Tiên chèo thuyền trên sông Áp Lục ở biên giới Trung - Triều

Các nhân viên bên trong khách sạn Triều Tiên biểu diễn tiết mục và hát với khách ở bi n giới Trung - Triều

Các nhân viên bên trong khách sạn Triều Tiên biểu diễn tiết mục và hát với khách ở bi n giới Trung - Triều

Những phụ nữ Triều Tiên bên bờ sông Áp Lục

Những phụ nữ Triều Tiên bên bờ sông Áp Lục

Một nữ quân nhân Triều Tiên đang làm nhiệm vụ

Một nữ quân nhân Triều Tiên đang làm nhiệm vụ

Những quân nhân Triều Tiên đốt lửa sưởi ấm trước cửa phủ quan chức quân đội Triều Tiên

Những quân nhân Triều Tiên đốt lửa sưởi ấm trước cửa phủ quan chức quân đội Triều Tiên

Một cơ sở bảo dưỡng và sửa chữa tàu thuyền của Triều Tiên

Một cơ sở bảo dưỡng và sửa chữa tàu thuyền của Triều Tiên

Binh sỹ Triều Tiên bên bờ sông Áp Lục

Binh sỹ Triều Tiên bên bờ sông Áp Lục

Người Triều Tiên giặt quần áo trên sông Áp Lục gần biên giới Trung Quốc

Người Triều Tiên giặt quần áo trên sông Áp Lục gần biên giới Trung Quốc

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất