Dựng tóc gáy với những loại vi khuẩn lúc nhúc bám trên điện thoại của bạn

Hầu như mọi người đều luôn mang theo điện thoại bên mình, ngay cả khi vào nhà vệ sinh khiến điện thoại bị nhiễm các loại vi khuẩn hoặc mầm bệnh khác nhau.

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng