Đưa phòng chống tham nhũng vào giảng dạy
  • Zalo

Đưa phòng chống tham nhũng vào giảng dạy

Giáo dục Chủ Nhật, 16/06/2013 07:28:00 +07:00

Theo chỉ thị vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, từ năm học 2013-2014 sẽ đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục

Theo chỉ thị vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, từ năm học 2013-2014 sẽ đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục,  đào tạo từ cấp trung học phổ thông trở lên.

Để thực hiện tốt việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; từ năm học 2013-2014 Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ rà soát, hoàn thiện, phê duyệt, phát hành các tài liệu bồi dưỡng, tập huấn về phòng chống tham nhũng dành cho giảng viên, giáo viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; giáo viên các trường trung học phổ thông; giảng viên, giáo viên các trường hành chính.

Bên cạnh đó, hoàn thiện chuyên mục phòng chống tham nhũng trên Trang thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ, đăng tải, cung cấp thông tin kịp thời tài liệu đã được các bộ, ngành biên soạn, phê duyệt, tư liệu về các vụ án tham nhũng trong và ngoài nước, kinh nghiệm của nước ngoài về phòng chống tham nhũng phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên.

Đồng thời chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức thực hiện và giảng dạy nội dung phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Theo Chinhphu.vn


Bạn có cảm nghĩ gì về "Đưa phòng chống tham nhũng vào giảng dạy" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin