• TRANG CHỦ
  • Thể thao

Đua lạc đà: Màn 'hành xác' khốc liệt nhất miền sa mạc

Đua lạc đà có nhiều thể loại

Đua lạc đà có nhiều thể loại

Nhưng thi không dùng người điều khiển vẫn hấp dẫn, phổ biến hơn.

Nhưng thi không dùng người điều khiển vẫn hấp dẫn, phổ biến hơn.

Một nội dung thi kiểu có người ngồi trên điều khiển.

Một nội dung thi kiểu có người ngồi trên điều khiển.

Luyện lạc đà thi đấu

Luyện lạc đà thi đấu

Những đứa trẻ ở Ả Rập Saudi từ bé đã biết cưỡi lạc đà.

Những đứa trẻ ở Ả Rập Saudi từ bé đã biết cưỡi lạc đà.

Những chú lạc đà thi đấu luôn được chăm sóc cẩn thận.

Những chú lạc đà thi đấu luôn được chăm sóc cẩn thận.

Chiến binh sa mạc

Chiến binh sa mạc

Thậm chí có người bị lạc đà dẫm đạp

Thậm chí có người bị lạc đà dẫm đạp

Cận kề hiểm nguy

Cận kề hiểm nguy

Thoát chết trong gang tấc

Thoát chết trong gang tấc

Nếu không, họ sẽ bị lạc đà xô đi và ngã

Nếu không, họ sẽ bị lạc đà xô đi và ngã

Còn những người điều khiển lạc đà thật thì ở dưới mặt đất, dắt lạc đà xuất phát. Và trong thời gian rất ngắn, họ phải thoát ra khỏi đàn lạc đà một cách nhanh nhất.

Còn những người điều khiển lạc đà thật thì ở dưới mặt đất, dắt lạc đà xuất phát. Và trong thời gian rất ngắn, họ phải thoát ra khỏi đàn lạc đà một cách nhanh nhất.

Trên lưng mỗi chú lạc đà có đặt một hình nộm, tượng trưng cho người cưỡi lạc đà thi đấu.

Trên lưng mỗi chú lạc đà có đặt một hình nộm, tượng trưng cho người cưỡi lạc đà thi đấu.

Những chú lạc đà thi đấu ra trận

Những chú lạc đà thi đấu ra trận

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất