Du học sinh Việt bị bóc lột, khổ sai trên đất Australia

(VTC News) - Rất nhiều sinh viên Việt Nam tại Australia đang phải chịu tình trạng lao động rẻ mạt tại các nhà hàng ở Australia.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế