Dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort sai phạm gì?
  • Zalo

Dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort sai phạm gì?

Kinh tế Thứ Tư, 03/04/2019 08:06:00 +07:00

Dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort không vi phạm ranh giới di tích quốc gia thắng cảnh Cát Bà, nhưng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thiếu thông tin.

Theo kết luận thanh tra số 296/KL-BTNMT về chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường tại dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort (huyện Cát Hải, Hải Phòng) do Công ty cổ phần Tập đoàn Flamingo làm chủ đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công khai, việc UBND thành phố Hải Phòng quyết định cho phép Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo đầu tư dự án trên tại bãi tắm Cát Cò 1 và Cát Cò 2 không vi phạm ranh giới di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh quần đảo Cát Bà.

cat ba

 Dự án flamingo Cát Bà Beach Resort nhiều sai phạm.

Báo cáo cho biết, dự án với quy mô diện tích đất để thực hiện là 47.398 m2 đã được bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Cát Hải được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt. Thời hạn cho thuê đất của dự án 62 năm là đúng quy định tại Khoản 3, Điều 126 Luật Đất đai năm 2013, do dự án thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, được ưu đãi đầu tư.

Tuy nhiên, trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà UBND thành phố Hải Phòng cấp cho Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo không thể hiện tên thửa đất, tờ bản đồ, loại đất cụ thể mà chỉ ghi diện tích đất được cấp và mục đích sử dụng đất ghi theo tên Dự án “Xây dựng tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort” là không đúng quy định tại Điều 98 Luật Đất đai năm 2013.

Liên quan đến ký kết hợp đồng thuê đất, trong tổng diện tích trên 20.980 m2 đất có 14.136 m2 đất đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng ký hợp đồng cho công ty thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, diện tích còn lại hơn 6.800 m2 đã bàn giao đất trên thực địa nhưng chưa được Sở này ký hợp đồng thuê đất. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, điều này chưa đúng quy định của Nghị định số 43/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013.

Kết luận thanh tra cũng phát hiện, diện tích hơn 6.800 m2 được thuê trả tiền hàng năm, Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo đã được bàn giao đất trên thực địa nhưng chưa thực hiện việc ký hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về lĩnh vực bảo vệ môi trường, công ty đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort và được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 3047/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2017.

 Công ty đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo quy định; đã thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường định kỳ; đã đăng ký Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Tuy nhiên, quá trình san gạt tạo mặt bằng vào khu vực bãi tắm Cát Cò 2 không đúng nơi quy định (hiện công ty đã khắc phục xong); thực hiện không đúng chương trình quan trắc môi trường định kỳ (quan trắc không đúng tần suất đối với nước thải).

Từ kết luận thanh tra nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng cho Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo thuê hơn 6.800 m2 đất và điều chỉnh các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho công ty này theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo UBND huyện Cát Hải chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ chưa đúng quy định nêu trên.

Đối với Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu có văn bản đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng thuê đất đối với diện tích hơn 6.800 m2 đất theo quy định.

Đồng thời, thực hiện đúng chương trình quan trắc môi trường định kỳ theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc quan trắc nước thải thiếu tần suất như đã nêu trên.

Ngọc Vy
Bạn có cảm nghĩ gì về "Dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort sai phạm gì?" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin