• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Đột nhập phòng tập ảo cực hiện đại của lính Mỹ

Các binh sĩ được trang bị đồ nghề để luyện tập trong phòng ảo DSTS

Các binh sĩ được trang bị đồ nghề để luyện tập trong phòng ảo DSTS

Kính mắt sẽ cung cấp những hình ảnh như trong môi trường thật của luyện tập thông thường

Kính mắt sẽ cung cấp những hình ảnh như trong môi trường thật của luyện tập thông thường

Hệ thống cảm biến mang theo sẽ mô phỏng các chuyển động của binh sĩ

Hệ thống cảm biến mang theo sẽ mô phỏng các chuyển động của binh sĩ

Một binh sĩ đang nhập cuộc chơi

Một binh sĩ đang nhập cuộc chơi

Mỗi người sẽ có một vị trí chính xác của mình

Mỗi người sẽ có một vị trí chính xác của mình

Toàn cảnh phòng tập ảo DSTS của quân đội Mỹ

Toàn cảnh phòng tập ảo DSTS của quân đội Mỹ

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất