Đột nhập nhiều lò chế biến mực tẩm bẩn để bán vào TP.HCM

Mực tẩm, món ăn chơi ưa thích của khá nhiều người, đang được chế biến theo cách mất vệ sinh tại Khánh Hòa, mà nhiều cơ sở xuất bán vào TP.HCM.

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng