• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Đột nhập công ty dùng chất độc hại sản xuất đồng phục

21 trường học ở Thượng Hải dùng đồng phục của Công ty quần áo Ouxia thông báo cho học sinh dừng mặc sản phẩm của công ty này, sau khi phát hiện thuốc nhuộm có thể gây ung thư trên các mẫu quần áo

21 trường học ở Thượng Hải dùng đồng phục của Công ty quần áo Ouxia thông báo cho học sinh dừng mặc sản phẩm của công ty này, sau khi phát hiện thuốc nhuộm có thể gây ung thư trên các mẫu quần áo

Trước đó, 6 trong số 22 lô đồng phục học sinh đã bị cơ quan quản lý chất lượng của Thượng Hải phát hiện chứa chất độc.

Trước đó, 6 trong số 22 lô đồng phục học sinh đã bị cơ quan quản lý chất lượng của Thượng Hải phát hiện chứa chất độc.

Đó là chất hóa học aromatic amin có công thức C6H5—N=N—C6H5.Các sản phẩm này được sản xuất tại cơ sở của công ty Ouxia đặt ở khu Phố Đông.

Đó là chất hóa học aromatic amin có công thức C6H5—N=N—C6H5.Các sản phẩm này được sản xuất tại cơ sở của công ty Ouxia đặt ở khu Phố Đông.

Được biết, chất nói trên bị cấm, vì có thể gây ung thư. Hiện nay, các mẫu quần áo đã được đưa đi kiểm tra

Được biết, chất nói trên bị cấm, vì có thể gây ung thư. Hiện nay, các mẫu quần áo đã được đưa đi kiểm tra

Cơ quan chức năng đang tiến hành cuộc điều tra với nhà máy sản xuất và dừng việc sản xuất các sản

Cơ quan chức năng đang tiến hành cuộc điều tra với nhà máy sản xuất và dừng việc sản xuất các sản

Theo thông tin từ truyền hình Thượng Hải, đồng phục may tại cơ sở này được bán cho 30-40 trường học ở khu Phố Đông.

Theo thông tin từ truyền hình Thượng Hải, đồng phục may tại cơ sở này được bán cho 30-40 trường học ở khu Phố Đông.

Cơ sở sản xuất của Ouxia có sản phẩm bị phát hiện chứa chất gây ung thư đã dừng hoạt động

Cơ sở sản xuất của Ouxia có sản phẩm bị phát hiện chứa chất gây ung thư đã dừng hoạt động

Một số sản phẩm của công ty. Ouxia không đáp ứng được tiêu chuẩn về độ pH trên quần áo, chỉ dẫn cho người sử dụng và nhãn hiệu trong 3 năm 2009, 2011,2012

Một số sản phẩm của công ty. Ouxia không đáp ứng được tiêu chuẩn về độ pH trên quần áo, chỉ dẫn cho người sử dụng và nhãn hiệu trong 3 năm 2009, 2011,2012

Công nhân không còn sản xuất

Công nhân không còn sản xuất

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất