• Zalo

Đóng góp ý kiến cho quá trình sửa đổi Hiến pháp 1992

Thời sựThứ Bảy, 09/06/2012 12:18:00 +07:00

(VTC News) - Nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 bao gồm nhiều vấn đề hệ trọng, từ chế độ chính trị, thể chế kinh tế, văn hóa, xã hội, đến tổ chức...

(VTC News) - Ngày 18/05/2012, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 A Lê Hồng Phong, Hà Nội, Liên mạng Vận động chính sách (INPA) phối hợp với Quỹ Hợp tác và Phát triển (C&D Foundation) tổ chức Hội thảo Báo cáo kết quả nghiên cứu “Tăng cường sự tham gia của người dân đóng góp ý kiến cho quá trình sửa đổi hiến pháp 1992”


Tham dự hội thảo gồm đại diện các mạng, liên mạng, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý thuộc các cơ quan Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành là những người tâm huyết với việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992.
 

Nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 bao gồm nhiều vấn đề hệ trọng, từ chế độ chính trị, thể chế kinh tế, văn hóa, xã hội, đến tổ chức bộ máy nhà nước và các vấn đề an ninh, quốc phòng. 
Với tư cách là một tổ chức xã hội phục vụ sự phát triển của cộng đồng, nhất là những người yếu thế trong xã hội (người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người già cô đơn, dân tộc thiểu số, vv…). 
Liên mạng vận động chính sách – INPA phối hợp với Quĩ Hợp tác và Phát triển (C&D Foundation) triển khai nghiên cứu “ Tăng cường sự tham gia của người dân đóng góp ý kiến cho quá trình sửa đổi hiến pháp 1992”, tập trung vào những nội dung liên quan đến nhân tố con người, tôn trọng, bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân, trong đó quan tâm đặc biệt các quyền lợi chính đáng của nhóm người yếu thế. 
Đây cũng chính là một nội dung chủ yếu của Hiến pháp, thể hiện bản chất dân chủ của Nhà nước ta.

Mai Lan
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !