• Zalo

Đóng điện thành công dự án Nâng công suất MBA T1 110kV Đồng Niên

Doanh nghiệp - Doanh nhân Thứ Hai, 18/11/2019 14:54:00 +07:00

Ngày 17/11/2019, Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực đã đóng điện thành công giai đoạn 2 dự án Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Đồng Niên.

Đây là dự án do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực trực tiếp quản lý và điều hành.

Dự án có mức tổng đầu tư hơn 33 tỷ đồng với quy mô xây dựng:

Phía 110kV:

- Lắp đặt MBA 63MVA-115/38,5/23kV -100/100/100% thay thế MBA T1 25MVA- 115/38,5/23 kV hiện trạng. Thay thế DCL trung tính 72kV hiện trạng cũ nát, di chuyển DCL 131-3 hiện trạng, lắp đặt mới biến dòng 110kV cho ngăn MBA 110kV. Tháo dỡ, thu hồi 01 MBA T1 25MVA hiện trạng, dao cách ly trung tính MBA 110kV hiện trạng.

evnnpc

Hoàn tất công việc trước khi đóng điện 

Phía 35kV:

- Thay thế biến dòng ngăn lộ 331, 312 ngoài trời phù hợp MBA 110kV mới. Thay thế dây đấu nối và dây thanh cái C31, C32 từ dây AC300 bằng dây 2xAC400. Thu hồi biến dòng ngăn lộ 331, 312 hiện trạng, hệ thống thanh cái C31, C32 hiện trạng.

Phía 22kV:

- Lắp mới thanh cái C41, kết nối với thanh cái C44 bao gồm: 01 tủ tổng; 04 tủ xuất tuyến, 01 tủ dao cắm phân đoạn, 01 tủ máy cắt liên lạc, 01 tủ biến điện áp 23kV. Lắp mới cáp lộ tổng và cáp liên lạc 22kV: 24kV-Cu/XLPE/PVC-1*500mm2 - 3sợi/ pha. Lắp mới 03 bộ chống sét van 22kV kèm đếm sét cho 01 MBA mới đảm bảo tiêu chuẩn cấp phóng điện theo IEC class3 tại quyết định 318 /QĐ-EVNNPC của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

evnnpc2

 

Việc đóng điện thành công dự án Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Đồng Niên, Hải Dương vào những tháng cuối năm sẽ góp phần đảm bảo nhu cầu cung cấp điện cho các phụ tải, tăng khả năng cấp điện hỗ trợ cho các TBA 110kV trong khu vực; tăng cường độ ổn định, giảm tổn thất công suất, điện năng trong hệ thống điện khu vực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; đồng thời nâng cao độ tin cậy an toàn cung cấp điện cho lưới điện 110kV Hải Dương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống an sinh xã hội địa phương, phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hải Dương giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Quỳnh Chi
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin