Đơn giản hóa hàng chục thủ tục hành chính thuế

(VTC News) - Ngành Thuế phấn đấu đến hết năm 2016 điện tử hóa 90% giao dịch thuế sau khi giảm hàng chục thủ tục hành chính thuế.

Triển khai các chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết 19, 35 và 36a của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hỗ trợ doanh nghiệp (DN), trong 6 tháng đầu năm 2016, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính bãi bỏ 32 TTHC và đơn giản hóa 40 TTHC; đồng thời tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung 51/70 quy trình, quy chế.

Don gian hoa hang chuc thu tuc hanh chinh thue hinh anh 1

 

Cùng với đó, ngành Thuế tiếp tục phát triển các ứng dụng hiện đại hoá hệ thống thuế như ứng dụng đáp ứng yêu cầu cải cách TTHC, giảm số giờ tuân thủ về thuế; ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) tại 63/63 cục thuế; ứng dụng trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế với các ngành liên quan; ứng dụng khai thuế, nộp thuế điện tử…

Nhờ những đổi mới, cải cách đó, cơ quan thuế các cấp đã mở rộng hệ thống khai thuế qua mạng đến 99,47% số DN đang thuộc diện quản lý thuế; triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử tại 63/63 tỉnh, thành phố với 95,31% số DN đăng ký tham gia. Đến thời điểm này, số lượng DN thực tế sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử đã đạt trên 80%, với số tiền đã nộp ngân sách nhà nước trên 208 nghìn tỷ đồng (đạt trên 52% tổng số thuế thu được).

Thu Thủy
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN