Đội siêu mật vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ tinh nhuệ cỡ nào?

Được trang bị hỏa lực mạnh, những mật vụ được đào tạo tinh nhuệ sẵn sàng tung đòn trấn áp bất cứ kẻ nào có âm mưu tấn công tổng thống Mỹ hay các ứng viên tranh cử tổng thống.

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN