Độc đáo với ô tô bay có gắn cánh quạt của trực thăng

Buổi thử nghiệm chiếc xe ô tô bay đã khiến nhiều người bất ngờ khi chỉ trang bị thêm mỗi cánh quạt trực thăng.

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO