• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Độc đáo lâu đài đẽo từ ngọn núi đá giữa sa mạc

Đây thực chất là một khu cổ mộ đục từ ngọn núi đá giữa sa mạc

Đây thực chất là một khu cổ mộ đục từ ngọn núi đá giữa sa mạc

Khu mộ nằm giữa sa mạc

Khu mộ nằm giữa sa mạc

Khung cảnh độc đáo của khu một được đẽo trực tiếp từ núi đá

Khung cảnh độc đáo của khu một được đẽo trực tiếp từ núi đá

Ngọn núi bị đẽo thành hình hài giữa sa mạc

Ngọn núi bị đẽo thành hình hài giữa sa mạc

Người dân địa phương còn gọi ngôi mộ này là lâu đài cô đơn

Người dân địa phương còn gọi ngôi mộ này là lâu đài cô đơn

Cận cảnh hoa văn của một công trình khác được đục từ đá

Cận cảnh hoa văn của một công trình khác được đục từ đá

Một số công trình được đục trực tiếp từ đá

Một số công trình được đục trực tiếp từ đá

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất