Độc chiêu nuôi heo bằng âm nhạc của người dân Sóc Sơn - Hà Nội

(VTC News) - Người dân ở xã Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội đã áp dụng phương pháp cho heo nghe nhạc hàng ngày để mau lớn và thu được kết quả bất ngờ.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế