• Zalo

Doanh thu bán điện năm 2019 của EVN HANOI đạt hơn 40 nghìn tỷ đồng

Thị trường - Tiêu dùng Thứ Năm, 09/07/2020 11:40:16 +07:00
(VTC News) -

Theo báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Hà Nội, doanh thu bán điện đạt 40.062 tỷ đồng, tăng 57,96% so với năm 2015 (25.362 tỷ đồng).

Vượt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019

Bên cạnh đó, số khách hàng năm 2019 đạt 2.574.257 khách hàng sử dụng điện, tăng 16,96% so với năm 2015. Trong năm 2019, tỷ lệ thanh toán tiền điện của khách hàng không dùng tiền mặt đạt 99,7% trong đó bằng hình thức trích nợ tự động đạt 12,59%, thanh toán điện tử đạt 32,64%.

Tổng công ty đã thực hiện nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ, kịp thời đưa các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn vào vận hành, phục vụ chống quá tải và nâng cao năng lực cấp điện; Xây dựng phương án vận hành tối ưu, linh hoạt hệ thống điện đảm bảo cung cấp điện trong các đợt hè nắng nóng và mùa mưa bão.

Doanh thu bán điện năm 2019 của EVN HANOI đạt hơn 40 nghìn tỷ đồng - 1

 

Công tác truyền thông, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Tổng công ty và việc thực thi văn hóa doanh nghiệp được triển khai sâu rộng; các hoạt động thiết thực đã giúp khách hàng thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi đối với ngành điện, chia sẻ thông tin, tạo sự hiểu biết hai chiều nhằm phục vụ quyền lợi cho cả EVNHANOI và khách hàng. Tạo dựng hình ảnh một doanh nghiệp nhà nước luôn đi đầu trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, an ninh quốc phòng.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở hoàn thành xong Đại hội cơ sở trong tháng 5 năm 2020 và sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào ngày 09 và 10/7/2020 tại trụ sở Tổng công ty (69 phố Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Doanh thu bán điện năm 2019 của EVN HANOI đạt hơn 40 nghìn tỷ đồng - 2

 

Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội được tiến hành vào thời điểm cả nước và Thủ đô Hà Nội đang nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Với phương châm “Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Sáng tạo, Phát triển”, trách nhiệm cao trước tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội xác định chủ đề của Đại hội là “Tăng cường xây dựng Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội trong sạch, vững mạnh, gương mẫu; phát huy truyền thống đoàn kết, đơn vị anh hùng; Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ; góp phần tích cực và hiệu quả xây dựng Thủ đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III xác định 03 khâu đột phá:

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tập trung vào các nội dung củng cố tổ chức Đảng cơ sở và công tác phòng chống tham nhũng.

- Từng bước hiện đại hóa lưới điện, đẩy mạnh việc tự động hóa trong công tác vận hành và kinh doanh điện năng. Ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thực hiện chuyển đổi số toàn bộ các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty.

- Đẩy mạnh đào tạo, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên “Chuyên nghiệp - Văn minh - Hiệu quả”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới.

Doanh thu bán điện năm 2019 của EVN HANOI đạt hơn 40 nghìn tỷ đồng - 3

 

Đồng thời với các nhiệm vụ quan trọng, Đảng bộ Tổng công ty xác định lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả việc hiện đại hóa lưới điện; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng giải quyết yêu cầu của khách hàng, nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm xây dựng đội ngũ công nhân ngành điện Thủ đô “Chuyên nghiệp - Văn minh - Hiệu quả”, đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ mới.

Doanh thu bán điện năm 2019 của EVN HANOI đạt hơn 40 nghìn tỷ đồng - 4

 

Đại hội có khoảng 20 tham luận của các tổ chức Đoàn thể, Đảng bộ, Chi bộ cơ sở thuộc Tổng công ty để thảo luận về các nội dung như nâng cao chất lượng Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, chất lượng sinh hoạt Chi bộ, vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 25 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Có thể nói, sau 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần II của Đảng bộ Tổng công ty, nhìn chung các cấp ủy đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị nghiêm túc xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo nội dung, tiến độ và thực hiện các chỉ tiêu đề ra, đó là: Tổng công ty đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho các hoạt động chính trị của Đảng và Nhà nước, các sự kiện ngoại giao, văn hóa, thể thao và phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn Thủ đô; đảm bảo việc làm, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động; Thực hiện tốt và về đích sớm 01 năm các chỉ tiêu quan trọng như: tổn thất điện năng, độ tin cậy lưới điện,…

Doanh thu bán điện năm 2019 của EVN HANOI đạt hơn 40 nghìn tỷ đồng - 5

 

Chỉ tiêu đến năm 2025

Trong thời gian tới, EVN HANOI đảm bảo cung cấp điện với mức tăng trưởng dự kiến bình quân 8%/năm (tương ứng sản lượng điện thương phẩm năm 2025 dự kiến đạt khoảng 30,7 tỷ kWh); tỷ lệ tổn thất điện năng đến năm 2025 phấn đấu ≤ 3,55%; phấn đấu đạt điểm đánh giá hài lòng khách hàng tăng dần đều theo các năm và không có Công ty Điện lực nào dưới 7,7 điểm; điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện vào năm 2025; chỉ số tiếp cận điện năng phấn đấu ≤ 3 ngày.

Ngoài ra, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm suất sự cố lưới điện, phấn đấu đến năm 2025 SAIDI ≤ 50 phút; tăng năng suất lao động từ 7%-8%/năm; không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng do lỗi chủ quan trong công tác quản lý vận hành.

Doanh thu bán điện năm 2019 của EVN HANOI đạt hơn 40 nghìn tỷ đồng - 6

 

Đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành các dự án cải tạo, phát triển lưới điện, đến năm 2025, lưới điện 110kV đáp ứng tiêu chí N-1; tham gia và đóng góp tích cực để phát triển và hoàn thiện thị trường bán buôn và bán lẻ điện cạnh tranh theo lộ trình quy định.

Đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm có hiệu quả và có lãi; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước đầu tư tại EVNHANOI và EVNHANOI góp vốn; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh hàng năm đạt tỷ lệ tối đa, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15%; kết nạp 80-100 đảng viên mới mỗi năm; phấn đấu cả nhiệm kỳ kết nạp 500 đảng viên mới; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh) hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quỳnh Chi
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Đọc tiếp