Doanh nhân giàu có 50 tuổi quyết thi đại học dù đã trượt... 20 lần

(VTC News) - Liang Shi, 50 tuổi ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc cho rằng, nếu không được một lần học đại học thì sẽ là thiếu sót lớn trong đời; do đó, dù là một doanh nhân nổi tiếng nhưng ông vẫn tiếp tục ước mơ bước vào cánh cổng trường đại học.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế