Doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao chất lượng sản phẩm

(VTC News) - Chương trình quốc gia về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 đã kết thúc giai đoạn 1 với nhiều kết quả đáng khích lệ.

Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt nam đến năm 2020" đã được Chính phủ phê duyệt vào ngày 21/5 và được giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện.
Chương trình quốc gia về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 đã kết thúc giai đoạn 1 với nhiều kết quả đáng khích lệ.

Chương trình quốc gia về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 đã kết thúc giai đoạn 1 với nhiều kết quả đáng khích lệ.


Đến nay, chương trình đã đi qua giai đoạn 1 với nhiều kết quả đáng khích lệ. Hôm 11/9 vừa qua, Chất lượng Việt Nam - VietQ.vn đã tổ chức giao lưu trực tuyến để tổng kết chương trình, cập nhật thông tin, quảng bá các thành tựu đã đạt được.

Video: Giao lưu trực tuyến "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt nam đến năm 2020"
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN