Doanh nghiệp phát triển công nghiệp được ưu đãi thuế

Quy định về khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), Thông tư 21 nêu rõ đối với người nộp thuế là tổ chức: Người nộp thuế thực hiện khai thuế GTGT theo quý đối với doanh thu của sản phẩm CNHT thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển (không phân biệt có doanh thu trên hay dưới 50 tỷ đồng/năm).

Doanh nghiep phat trien cong nghiep duoc uu dai thue hinh anh 1

 

Trường hợp người nộp thuế vừa có doanh thu của sản phẩm CNHT thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển và có doanh thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh khác thì người nộp thuế cũng thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Trường hợp không thực hiện khai theo quý, người nộp thuế có thể lựa chọn khai thuế GTGT theo tháng và thông báo với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh doanh thu của sản phẩm CNHT thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển thì thực hiện khai thuế theo năm và nộp thuế GTGT theo quý. Trường hợp cá nhân nộp thuế theo từng lần phát sinh có phát sinh doanh thu của sản phẩm CNHT thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển thì thực hiện khai thuế, nộp thuế GTGT theo từng lần phát sinh hoặc có thể lựa chọn khai thuế, nộp thuế GTGT theo tháng.

Thu Thủy
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN