Doanh nghiệp Nhà nước góp phần điều tiết thị trường

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Khối doanh nghiệp Trung ương nâng cao hiệu quả hoạt động để tương xứng với tiềm năng, lợi thế, sự quan tâm của Đảng và sự đầu tư của Nhà nước.

Sáng 19/11, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2010-2015.

Chủ đề Đại hội là “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; Tăng cường chất lượng, hiệu quả của doanh nghiệp để giữ vững vị trí then chốt, vai trò chủ lực trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa”.

Dự đại hội có 321 đại biểu đại diện cho hơn 66.000 đảng viên của 33 Đảng bộ trực thuộc. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và chỉ đạo đại hội.

Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần I nêu rõ: Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, quy mô vốn, hiệu quả được nâng lên; chăm lo đủ việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Trong 3 năm từ 2007-2009, các doanh nghiệp trong khối nộp trên 457.000 tỷ đồng, chiếm trên 39% thu ngân sách Nhà nước… Các doanh nghiệp thực sự là công cụ quan trọng để Chính phủ điều tiết thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm các cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng; thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, kết hợp kinh tế với quốc phòng; đóng góp lớn vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước…

Việc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc; công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được đẩy mạnh, có kết quả tốt. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý, phát triển đảng viên, giám sát thi hành kỷ luật đảng được tăng cường; phát huy dân chủ, nội bộ thống nhất, vai trò các tổ chức quần chúng được phát huy.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của doanh nghiệp để giữ vị trí then chốt, vai trò chủ lực trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương đảng bộ khối đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo chỉ đạo góp phần giúp cho các doanh nghiệp trong khối vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng.

Hầu hết các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tăng nhanh năng lực sản xuất, cung ứng một khối lượng lớn sản phẩm hàng hoá, dịch vụ thiết yếu cho nền kinh tế và đời sống nhân dân; tạo nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước; đóng góp thiết thực vào tăng trưởng của nền kinh tế, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động; góp phần thực hiện tốt việc điều tiết thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm các cân đối lớn và ổn định kinh tế vĩ mô; thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, kết hợp phát triển kinh tế với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng... 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đại hội cần thảo luận, phân tích kỹ về những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới, như: khắc phục tình trạng chất lượng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp còn chưa vững chắc, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, sự quan tâm của Đảng và sự đầu tư của Nhà nước… làm tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện đầu tư kinh doanh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng các cấp uỷ đảng, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương luôn đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Chiều 19/11, đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015./.

Theo Sơn Lâm – Thành Chung/VOV

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN