Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Doanh nghiệp ngành nào đang 'chết' mạnh nhất?

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh trong 7 tháng đầu năm 2015 của cả nước là 5.456 doanh nghiệp, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước.  

Ngành nào có số doanh nghiệp đăng ký mới nhiều nhất?

Cục quản lý đăng ký doanh nghiệp cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2015, số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước là 52.004 với tổng số vốn đăng ký là 321.265 tỷ đồng, tăng 22,7 % về số doanh nghiệp và tăng 22,4 % về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.
Đăng ký thành lập mới tăng ở tất cả các ngành so với cùng kỳ năm 2014.   

Đăng ký thành lập mới tăng ở tất cả các ngành so với cùng kỳ năm 2014.  


Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 6,2 tỷ đồng, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2014. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đầu năm 2015 là 743.449 lao động, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước.   

Về tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới phân theo lĩnh vực hoạt động, Cục quản lý đăng ký doanh nghiệp cho biết, nghệ thuật, vui chơi và giải trí là có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới cao nhất với 125,6% (so với cùng kỳ 2014).

Thấp nhất thuộc về ngành y tế, hoạt động trợ giúp xã hội chỉ tăng có 1,3%.

Thông tin và truyền thông có số doanh nghiệp “ra đi” nhiều nhất

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh trong 7 tháng đầu năm 2015 của cả nước là 5.456 doanh nghiệp, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước.
Thông tin và truyền thông có số doanh nghiệp phá sản tăng mạnh nhất. 

Thông tin và truyền thông có số doanh nghiệp phá sản tăng mạnh nhất. 


Trong tổng số doanh nghiệp giải thể, có 1.947 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 35,7%, 1.492 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 27,3%, 1.199 doanh nghiệp tư nhân chiếm 22% và 818 công ty cổ phần chiếm 15%.

Số lượng doanh nghiệp giải thể tỷ lệ nghịch với quy mô vốn. Cụ thể, số lượng doanh nghiệp giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng.

“Điều này phần nào cho thấy rằng nhờ có sức đề kháng và hoạch định chiến lược kinh doanh tốt hơn, những doanh nghiệp có quy mô vốn lớn thường có độ ổn định và sức chống chọi với khó khăn cao hơn so với các doanh nghiệp nhỏ”, Cục quản lý đăng ký doanh nghiệp nhận xét.

Nguồn: Bizlive
Video U23 Viet Nam vs U23 Quatar
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN