• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Đoàn nghị sỹ Hoa Kỳ thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ Patrick Leahy chơi đàn T'rưng, món quà Việt Nam do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng.

Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ Patrick Leahy chơi đàn T'rưng, món quà Việt Nam do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng.

Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ Patrick Leahy thăm đền Ngọc Sơn.

Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ Patrick Leahy thăm đền Ngọc Sơn.

Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ Patrick Leahy hội kiến Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ Patrick Leahy hội kiến Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ Patrick Leahy giao lưu với sinh viên Khoa Luật, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ Patrick Leahy giao lưu với sinh viên Khoa Luật, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ Patrick Leahy với các đại biểu sau buổi hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ Patrick Leahy với các đại biểu sau buổi hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ Patrick Leahy với các đại biểu tại vườn hoa Lý Thái Tổ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ Patrick Leahy với các đại biểu tại vườn hoa Lý Thái Tổ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ Patrick Leahy sang thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ Patrick Leahy sang thăm chính thức Việt Nam.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất