Đoàn đại biểu Quân đội có 22 người trúng cử Ủy viên Trung ương khóa XII

(VTC News) - Tất cả 22 đại biểu đoàn Quân đội đều trúng cử Ủy viên Trung ương chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Ngày 26/1, Đại hội Đảng XII làm việc tại Hội trường, nghe Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách 200 người (gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết) trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Quang cảnh Đại hội Đảng XII - Ảnh: Hồng Pha 

Quang cảnh Đại hội Đảng XII - Ảnh: Hồng Pha 

Đoàn Quân đội có 22 đại biểu trong danh sách bầu cử; trong đó Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam được Ban Chấp hành Trung ương khoá XI giới thiệu tái cử Ban Chấp hành Trung ương  khoá XII.

Ngoài ra tất cả các đại biểu trong đoàn Quân đội đều trúng cử Ủy viên Trung ương chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

DANH SÁCH 22 ỦY VIÊN CHÍNH THỨC BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUÂN ĐỘI (Sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái):
    
1. LÊ CHIÊM - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
2. HOÀNG XUÂN CHIẾN - Thiếu tướng Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
3. NGUYỄN TÂN CƯƠNG - Thiếu tướng - Tư lệnh Quân khu 4
4. LƯƠNG CƯỜNG - Thượng tướng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
5. LÊ XUÂN DUY - Thiếu tướng - Phó Tư lệnh Quân khu 2
6. TRẦN ĐƠN - Trung tướng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
7. PHAN VĂN GIANG - Trung tướng - Tư lệnh Quân khu 1
8. NGUYỄN MẠNH HÙNG - Tổng Giám đốc Viettel
9. TRẦN VIỆT KHOA - Phó giám đốc Học viện Quốc phòng
10. NGÔ XUÂN LỊCH - Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị
11. VÕ MINH LƯƠNG - Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 7
12. NGUYỄN PHƯƠNG NAM - Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng
13. Phạm Hoài Nam, Chuẩn Đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải Quân
14. NGUYỄN TRỌNG NGHĨA - Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
15. TRẦN QUANG PHƯƠNG - Trung tướng, Chính uỷ Quân khu 5
16. VŨ HẢI SẢN - Thiếu tướng - Tư lệnh Quân khu 3
17. HUỲNH CHIẾN THẮNG - Thiếu tướng - Chính uỷ Quân khu 9
18. BẾ XUÂN TRƯỜNG - Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
19. ĐỖ BÁ TỴ - Đại tướng, Tổng Tham mưu trưởng
20. VÕ TRỌNG VIỆT - Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
21. NGUYỄN CHÍ VỊNH - Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
22. LÊ HUY VỊNH - Trung tướng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân

Video: Danh sách uỷ viên BCH Trung ương khoá XII

Hồng Pha
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU