Đổ xô đi làm xe ôm công nghệ, thanh niên Việt Nam được gì, mất gì?

(VTC News) - Xe ôm công nghệ đang là nghề được nhiều thanh niên Việt Nam lựa chọn bởi công việc đơn giản, thu nhập tạm ổn, nhưng làm công việc này, thanh niên Việt Nam sẽ được và mất gì?

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế