• Zalo

Đố bạn bỏ 3 que diêm để tạo thành 3 hình vuông

Hỏi - Đáp Thứ Tư, 10/03/2021 06:14:00 +07:00

Chỉ được phép bỏ 3 que diêm, người chơi hãy tìm cách để tạo thành 3 hình vuông có kích thước bằng nhau.

Những que diêm xếp thành hình dưới đây. Người chơi hãy tìm cách bỏ 3 que diêm và biến thành 3 hình vuông có kích thước như nhau.

Lưu ý, người chơi chỉ được phép bỏ 3 que diêm, không bẻ gãy, di chuyển hoặc xếp chồng diêm lên nhau.

Đố bạn bỏ 3 que diêm để tạo thành 3 hình vuông - 1

 

Bạn có cảm nghĩ gì về "Đố bạn bỏ 3 que diêm để tạo thành 3 hình vuông" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Đọc tiếp