• Zalo

'Dính' hàng loạt sai phạm, Xuân Mai Corp bị phạt hơn nửa tỷ đồng

Kinh tếThứ Năm, 30/05/2019 12:43:00 +07:00

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (Xuân Mai Corp) vì "dính" hàng loạt sai phạm.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 391/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Xuân Mai Corp vì những sai phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Theo đó, phạt 300 triệu đồng theo quy định tại Điểm e Khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo quy định tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP do không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Phạt 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

xuan-mai-corp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (Xuân Mai Corp) vì "dính" hàng loạt sai phạm. 

Cụ thể, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 12A/2017/NQ/XMC-HĐQT; Nghị quyết HĐQT số 01/2018/NQ/XMC-HĐQT; Nghị quyết HĐQT số 04/2018/NQ/XMC-HĐQT; Nghị quyết HĐQT số 06/2018/NQ/XMC-HĐQT; và Nghị quyết HĐQT số 26/2018/NQ/XMC-HĐQT.

Báo cáo tài chính (BCTC) công ty mẹ và hợp nhất quý I, II, III, IV/2017; BCTC công ty mẹ và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét; BCTC công ty mẹ và hợp nhất quý I, II, III, IV/2018; BCTC công ty mẹ và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 đã được soát xét; Báo cáo quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2017 và 2018; Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018;

Nghị quyết HĐQT số 17/2017/NQ/XMC-HĐQT ngày 10/10/2017; Báo cáo thường niên năm 2017; công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017; Tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018).

Phạt 85 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP do giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi UBCKNN có thông báo bằng văn bản về việc xác nhận kết quả chào bán.

Lý do ngày 5/3/2018, công ty đã chuyển 99 tỷ đồng từ tài khoản thu tiền chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty sang tài khoản khác của công ty, trước khi UBCKNN có văn bản số 1575/UBCK-QLCB về việc nhận được đầy đủ tài liệu Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty.

Ngoài ra, phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan; giao dịch với cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này.

Theo BCTC công ty mẹ năm 2017 đã được kiểm toán và BCTC Công ty mẹ năm 2018 do công ty tự lập và đã công bố, công ty còn tồn tại khoản phải thu về cho vay đối với 2 công ty là tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Thọ Phùng - Ủy viên HĐQT Công ty, bao gồm: Công ty cổ phần Bê tông Xuân Mai Miền Nam và Công ty Xuân Mai Đà Nẵng.

Tuy nhiên, công ty chưa thông qua ĐHĐCĐ về các giao dịch này theo quy định. Đồng thời, trong năm 2017 và 2018, công ty có giao dịch với các bên liên quan là công ty con, công ty liên kết nhưng không được ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua.

Thy Huệ
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !