Điều gì xảy ra khi các tính năng máy tính hiện hữu ngoài đời thực?

(VTC News) - Cuộc sống của con người sẽ thế nào khi các thao tác Copy, Paste hay Undo trên máy tính hiện hữu ngoài đời thực?

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113