• Zalo

Điều động nhiều nhân sự chủ chốt tỉnh Yên Bái

Thời sự Thứ Bảy, 02/03/2019 22:59:00 +07:00

Tỉnh Yên Bái vừa công bố nhiều quyết định điều động nhiều nhân sự chủ chốt tại các ban, ngành và địa phương trong tỉnh.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về công tác cán bộ, ông Đỗ Quang Minh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh được điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Ông Nông Việt Yên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy thôi giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, điều động đến nhận công tác tại Huyện ủy Mù Cang Chải và giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, từ ngày 1/3/2019.

vov_bi_thu_tinh_bpnm

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà trao quyết định và tặng hoa ông Giàng A Tông. 

Ông Giàng A Tông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; điều động đến nhận công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chỉ định tham gia Đảng đoàn, giữ chức Bí thư Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh từ ngày 1/3/2019; giới thiệu để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương cử ông Giàng A Tông giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Cũng theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, ông Trần Xuân Thủy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Yên Bái, nhiệm kỳ 2015-2020, để điều động đến nhận công tác tại Ban Dân tộc tỉnh và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban dân tộc tỉnh.

Ông Đỗ Đức Minh, Phó Giám đốc Sở Tài chính nhận công tác tại Thành ủy Yên Bái, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Yên Bái, nhiệm kỳ 2015-2020, kể từ ngày 1/3/2019 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Trần Ngọc Luận,  Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái được điều động nhận công tác tại Huyện ủy Trạm Tấu, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu, nhiệm kỳ 2015 - 2020, kể từ ngày 1/3/2019. Tại cuộc  họp của HĐND huyện Trạm Tấu sáng 1/3, ông Trần Ngọc Luận được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin