Điều chỉnh nhiều loại thuế quan trọng

Kinh tếThứ Ba, 31/12/2013 04:46:00 +07:00

(VTC News) – Thuế suất thuế tài nguyên với nhiều nhóm tài nguyên sẽ được điều chỉnh tăng từ ngày 1/2/2014 tới.


(VTC News) – Thuế suất thuế tài nguyên với nhiều nhóm tài nguyên sẽ được điều chỉnh tăng từ ngày 1/2/2014 tới.

Ủy ban thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 về việc ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2014 (thay thế Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12 ngày 19/4/2010 về việc ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên).

 

Theo đó, các nhóm khoáng sản kim loại, nhóm khoáng sản không kim loại  và nước tăng từ 2% đến 8% so với trước. Cụ thể trong nhóm khoảng sản kim loại, sắt tăng từ 10% lên 12%; Ti-tan tăng từ 11% lên 16%; Vonfram, antimoan tăng 10% lên 18%; đồng tăng từ 10% lên 13%.


Ở nhóm khoáng sản không kim loại, đá, sỏi tăng từ 6% lên 7% trong đó, tách riêng đá hoa trắng và quy định mức thuế suất đối với đá hoa trắng là 9%; cát tăng từ 10% lên 11%; cát làm thủy tinh tăng từ 11% lên 13%; đất làm gạch tăng từ 7% lên 10%; A-pa-tít (apatit) tăng từ 3% lên 5%.


Mặt hàng than an-tra-xít (antraxit) hầm lò tăng từ 5% lên 7%; than an-tra-xít (antraxit) lộ thiên tăng từ 7% lên 9%; than nâu, than mỡ tăng từ 7% lên 9%; than khác: tăng từ 5% lên 7%.


Trong nhóm nước thiên nhiên, thuế suất  đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thuỷ điện tăng từ 2% lên 4%, thuế suất áp cho nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh được chia thành 2 nhóm là dùng cho sản xuất nước sạch và cho mục đích khác với mức thuế tương ứng là  1%, 3% nếu sử dụng nước mặt (trước đây là 1%, 3%) và 5% nếu sử dụng nước dưới đất (trước đây là 3%, 5% và 6%).


Khánh Hòa
Bình luận
vtc.vn