• Zalo

Điều chỉnh kỹ thuật một số khâu trong quy trình tổ chức thi THPT Quốc gia

Giáo dục Thứ Hai, 20/08/2018 18:18:00 +07:00

Đó là một trong những giải pháp được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chỉ thị ưu tiên tập trung thực hiện trong năm học 2018 – 2019.

Chỉ thị năm học 2018 - 2019 vẫn bám theo "9 nhiệm vụ, 5 giải pháp" mà ngành giáo dục vạch ra 2 năm trước. Một trong số đó là nhóm giải pháp chung tăng cường công tác khảo thí, kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục.

Trong đó, Bộ GD-ĐT xác định tiếp tục duy trì ổn định phương án tổ chức thi THPT Quốc gia, thực hiện điều chỉnh về kỹ thuật một số khâu trong quy trình tổ chức thi để đảm bảo kết quả thi khách quan, công bằng.

thi-thpt-quoc-gia 8

Bộ GD-ĐT sẽ điều chỉnh kỹ thuật kỳ thi THPT Quốc gia. 

Bênh cạnh đó, Bộ sẽ đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, công khai điều kiện đảm bảo chất lượng và kết quả kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng đối với các cơ sở giáo dục và các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

Bộ sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong; tập trung kiểm định các chương trình đào tạo giáo dục đại học, từng bước kiểm định theo các tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế, hướng đến xây dựng văn hóa chất lượng.

Bộ GD-ĐT cũng xác định tiếp tục thực hiện các chương trình đánh giá quốc gia và đánh giá quốc tế (PISA, TALIS và SEA PLM) để giám sát, cải thiện chất lượng giáo dục và hội nhập quốc tế.

Video: Sẽ tổ chức thi THPT Quốc gia trên máy tính từ năm 2021

Hoàng Anh
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin