Diễn tập chỉ huy đánh địch tấn công hỏa lực đường không


Trong hai ngày 2 và 3/8, Sư đoàn Phòng không 367, Quân chủng Phòng không – Không quân, đã tổ chức diễn tập chỉ huy một bên một cấp có một phần thực binh với sự tham gia của các cơ quan Sư đoàn.

Cuộc diễn tập nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ chỉ huy hiệp đồng của các cơ quan trong đánh địch tiến công hỏa lực đường không.

Do chuẩn bị chu đáo và hiệp đồng tác chiến chặt chẽ nên cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, đạt được mục tiêu đề ra.

Cuộc diễn tập góp phần nâng cao năng lực, trình độ chỉ huy hiệp đồng của đội ngũ cán bộ cơ quan Sư đoàn và là cơ sở chuẩn bị cho những cuộc diễn tập tiếp theo.

Dưới đây là một số hình ảnh tại cuộc diễn tập:

 Sở chỉ huy được dựng nhanh chóng dưới những tán cây 

Sở chỉ huy được dựng nhanh chóng dưới những tán cây 

Các chiến sĩ triển khai đào công sự  

Các chiến sĩ triển khai đào công sự  

Báo động chuyển cấp sẵn sàng chiến đấu 

Báo động chuyển cấp sẵn sàng chiến đấu 

Các cơ quan báo cáo Sư đoàn trưởng kế hoạch chiến đấu 

Các cơ quan báo cáo Sư đoàn trưởng kế hoạch chiến đấu 

Chỉ huy Sư đoàn cùng cơ quan tham mưu xác định, xây dựng ý định chiến đấu 

Chỉ huy Sư đoàn cùng cơ quan tham mưu xác định, xây dựng ý định chiến đấu 

Nhân viên tiêu đồ đánh dấu các mục tiêu trên không 

Nhân viên tiêu đồ đánh dấu các mục tiêu trên không 


Theo QĐND
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN