Điểm thi cao bất thường ở Hà Giang: Kẽ hở nằm ở đâu?

(VTC News) - Thầy giáo Lê Đức Vĩnh, nguyên Trưởng bộ môn Toán, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phân tích điểm thi cao bất thường ở Hà Giang thể hiện công tác chấm thi có kẽ hở.

VTC14

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO