'Điểm mặt' những cách bảo quản thực phẩm sai lầm đang gây hại cho sức khỏe

Nhiều người cho rằng, chỉ cần mua thực phẩm sạch, mang về nhà chế biến và bảo quản là an toàn, tuy nhiên, không chỉ thực phẩm bẩn mà cách bảo quản thực phẩm cũng là nguyên nhân gây hại cho sức khỏe

 Video: 'Điểm mặt' những cách bảo quản thực phẩm sai lầm đang gây hại cho sức khỏe

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng