• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Điểm lại những cuộc chiến tiều tốn nhiều tiền của nhất lịch sử nước Mỹ

Chính thức tham chiến vào 8/12/1941, hai năm kể từ khi Thế chiến thứ 2 bắt đầu nhưng Mỹ đã phải bỏ ra hơn 4000 tỉ USD và thiệt hại hơn 400,000 quân sĩ

Chính thức tham chiến vào 8/12/1941, hai năm kể từ khi Thế chiến thứ 2 bắt đầu nhưng Mỹ đã phải bỏ ra hơn 4000 tỉ USD và thiệt hại hơn 400,000 quân sĩ

Cuộc xung đột ở Iraq và Afghanistan tiêu tốn của Mỹ hơn 1600 tỉ USD tính đến năm 2010

Cuộc xung đột ở Iraq và Afghanistan tiêu tốn của Mỹ hơn 1600 tỉ USD tính đến năm 2010

Trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, cái giá mà Mỹ phải bỏ ra là 738 tỉ USD, hoặc chỉ tính riêng trong năm 1968, chi phí này đã chiếm 2,3% GDP của Mỹ

Trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, cái giá mà Mỹ phải bỏ ra là 738 tỉ USD, hoặc chỉ tính riêng trong năm 1968, chi phí này đã chiếm 2,3% GDP của Mỹ

Cuộc chiến tranh ở Triều Tiên đã tốn của Mỹ 334 tỉ USD và gần 34,000 binh lính Mỹ thiệt mạng

Cuộc chiến tranh ở Triều Tiên đã tốn của Mỹ 334 tỉ USD và gần 34,000 binh lính Mỹ thiệt mạng

Tham chiến chính thức vào Thế chiến thứ nhất 3 năm sau khi cuộc chiến bắt đầu nhưng Mỹ đã phải tiêu tốn 334 tỉ USD, tương đương gần 14% GDP nước này vào năm 1919

Tham chiến chính thức vào Thế chiến thứ nhất 3 năm sau khi cuộc chiến bắt đầu nhưng Mỹ đã phải tiêu tốn 334 tỉ USD, tương đương gần 14% GDP nước này vào năm 1919

Chiến tranh vùng Vịnh diễn ra nhanh chóng nhưng nó đã khiến đế quốc số 1 phải bỏ ra 102 tỉ USD, con số này chiếm 0,3% GDP nước Mỹ năm 1991

Chiến tranh vùng Vịnh diễn ra nhanh chóng nhưng nó đã khiến đế quốc số 1 phải bỏ ra 102 tỉ USD, con số này chiếm 0,3% GDP nước Mỹ năm 1991

Cuộc chiến tranh thảm khốc giữa các tiểu bang đã lấy đi sinh mạng của hơn 750,000 binh sĩ. Cái giá cho cuộc nội chiến Mỹ là gần 80 tỷ

Cuộc chiến tranh thảm khốc giữa các tiểu bang đã lấy đi sinh mạng của hơn 750,000 binh sĩ. Cái giá cho cuộc nội chiến Mỹ là gần 80 tỷ

Cuộc chiến Tây Ban Nha-Mỹ kết thúc nhanh chóng nhưng cái giá mà nền kinh tế số 1 thê giới phải chi ra không phải là nhỏ, 9 tỉ USD

Cuộc chiến Tây Ban Nha-Mỹ kết thúc nhanh chóng nhưng cái giá mà nền kinh tế số 1 thê giới phải chi ra không phải là nhỏ, 9 tỉ USD

Cuộc chiến giành lại nền độc lập kéo dài gần 9 năm của nhân dân Mỹ từ tay thực dân Anh đã lấy đi của nước này hơn 2,4 tỉ USD và gần 4,500 sinh mạng

Cuộc chiến giành lại nền độc lập kéo dài gần 9 năm của nhân dân Mỹ từ tay thực dân Anh đã lấy đi của nước này hơn 2,4 tỉ USD và gần 4,500 sinh mạng

Chiến tranh Mexico - Mỹ kéo dài gần 2 năm tiêu tốn của Mỹ 2,4 tỉ USD và được xếp vào danh sách những cuộc chiến đắt nhất lịch sử nước Mỹ

Chiến tranh Mexico - Mỹ kéo dài gần 2 năm tiêu tốn của Mỹ 2,4 tỉ USD và được xếp vào danh sách những cuộc chiến đắt nhất lịch sử nước Mỹ

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất